Posledný deň roka 2014 sme spolu strávili na tradičnom posedení v Kultúrnom dome Fekišovce. {joomplucat:31…
pozvánka v PDF
Posedenie spojené s kreatívnym kurzom pre deti a mládež pri príležitosti sv. Mikuláša, ktoré bolo…
Zateplenie novej a staršej prístavby OcÚ, vymaľovanie fasády. Fotogaléria - Rekonštrukcia strechy Obecného úradu
Dňa 26. 10. 2014 sme mali tradičné posedenie s našimi drahými dôchodcami pri príležitosti Mesiaca…
V októbri až novembri je naplánované prekrytie strechy celého Obecného úradu novou plechovou strešnou krytinou.
V septembri bola zateplená prístavba a obchod nového Obecného úradu a vymaľovaná fasáda.
V v júli bolo zrekonštruované detské ihrisko pri Kultúrnom dome / opravený kolotoč - nové…
Pri autonehode dňa 27.06.2014 bol zdemolovaný kríž a stĺp verejného osvetlenia a dvoch svietidiel. Fotogaléria…
Koncom apríla bola vybudovaná nová prístupová cesta k Domu nádeje, nainštalované osvetlenie pri Dome nádeje,…