Stavebné práce v mesiaci september

V septembri bola zateplená prístavba a obchod nového Obecného úradu a vymaľovaná fasáda.