Rekonštrukcia strechy Obecného úradu

Zateplenie novej a staršej prístavby OcÚ, vymaľovanie fasády.

Fotogaléria - Rekonštrukcia strechy Obecného úradu