Dňa 1. mája sa konala oprava podlahy v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu. Fotogaléria - Rekonštrukcia…
V Kultúrnom dome je zriadené "Fekiš fitness", riadi sa prevádzkovým poriadkom. K dispozícii je aj…
Obecný úrad je presťahovaný v zrekonštruovanej budove č. 37.
Dňa 30.01.2014 sa na novom Obecnom úrade uskutočnilo stretnutie regionálneho združenia "mikroregión Okna. " (Fekišovce…
Zriadenie Fitnes centra Chodník k Domu nádeje
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Hasiacej zbrojnice na Obecný úrad. Práce na rekonštrukcii pokračujú podľa plánu.…
Počas letných dní, v mesiaci august 2012, sa v našej obci organizovala mládežníčka brigáda, ktorej…
28.8.2011 o 11:00 hod. sa slávnostnou svätou omšou začali oslavy 620. výročia písomnej zmienky obce…
Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne…