Obec Fekišovce leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Po prvý raz sa spomína v roku 1391.
Počet obyvateľov k 31.12.2012: 293,súčasný stav obyvateľov: 305,rozloha 476 ha,nadmorská výška: 121 m
Erb obce Pri tvorbe erbu obce Fekišovce nebolo možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani…