Prístupová cesta k Domu nádeje

Koncom apríla bola vybudovaná nová prístupová cesta k Domu nádeje, nainštalované osvetlenie pri Dome nádeje, osadené lavičky a parkové úpravy.

Fotogaléria - Prístupová cesta k Domu nádeje