Sčítajte sa teraz Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 02. 2021…
Testovanie na COVID-19   Mesto Sobrance oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 12. 02. 2021…
Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2021 (pdf)
Oznámenie o opakovanomprerokovaní návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce (PDF) VEĽKÉ REVIŠTIA:…
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (PDF)
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (PDF) Voľby do Národnej rady Slovenskej…
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrórky obce 03-08 2020 (pdf)  
Rozhodnutie - Obecný úrad Fekišovce (PDF)
Kolaudačné rozhodnutie - Dom nádeje Fekišovce (PDF)
Strana 1 z 4