Kontrolná činnosť

pdf20x20Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrórky obce 03-08 2020 (pdf)