Symboly obce

Erb obce

Pri tvorbe erbu obce Fekišovce nebolo možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením.

V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa takáto pečať nenachádza a rovnako neúspešný bol aj výskum v Archíve Slovenského ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom sa pristúpilo k tvorbe úplne nového erbu. Vychádzalo sa z prírodných podmienok okolia a tradičného zamestnania obce.

Erb obce Fekišovce tvorí:

V modrom poli štítu strieborná (biela) ľalia medzi zlatými (žltými) klasmi obilia.

Štíť: neskorogotický.
Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma LIM PO, s.r. o. Prešov
Obecne zastupiteľstvo schválilo a prijalo tieto symboly. Ktoré má právo a zo zákona aj povinnosť používať pri výkone samosprávy. Symboly obce Fekišovce sú zapísané v Heraldickom registri SR.

erbvlajka pecat