Vyhlásenie kandidatúry - Kandidáti na starostu (doc) Vyhlásenie kandidatúry - Obecné zastupiteľstvo (doc)
Prevádzkový poriadok posilňovne (pdf)
Záverečný účet obce 2012 (pdf) Záverečný účet obce 2012 (doc) Záverečný účet obce 2013 (pdf)…
Schválený rozpočet 2021 (pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 -…
Strana 4 z 4