Spoločný územný plán Obcí Veľké Revištia a Fekišovce - textová časť (pdf) Spoločný územný plán…
Oznámenie o prerokovaní návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce (doc)
Oznámenie o prerokovaní zadania spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce (pdf)
Zadanie pre vypracovanie spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce (pdf)
Starostka obce Fekišovce v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,…
Oznámenie o začatí obstarávania
Oznam KO (pdf)
Oznámenie o začatí konania - pozvánka - na miestne šetrenie (pdf)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča (pdf)
Vyhlásenie výsledkov volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce