Prístupová cesta k Domu nádeje

V priebehu mesiaca jún bola vyasfaltovaná prístupová cesta k Domu nádeje.

Fotogaléria - Prístupová cesta k Domu nádeje