Faktúry 2013

Č. Dodávateľ Variabilný symbol Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum uhrady Suma Položka
1 VSE s.s. Košice 2230000965 05.01.2013 05.01.2013 25.01.2013 104,29 elektrina - prep.
2 Slovak Telekom a.s. BA 6745972916 03.01.2013 17.01.2013 17.01.2013 27,23 telefón
3 Poradca podnikateľa Žilina 5041204447 08.01.2013 22.01.2013 20.01.2013 3,68 Finan. sprav. dopl.
4 SZRS - združenie obcí SO 012020128 01.01.2013 01.02.2013 01.02.2013 58,6 členský príspevok
5 ZMOS Bratislava 12013 01.01.2013 01.02.2013 01.02.2013 49,28 členský príspevok
6 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1575812 31.12.2012 30.01.2013 01.02.2013 14,4 hlásenie o vzniku KO
7 Orange a.s. Bratislava 5192456455 22.01.2013 05.02.2013 01.02.2013 20,24 mobil
8 SPP a.s. Bratislava 7412938529 21.01.2013 04.02.2013 01.02.2013 50,74 plyn - nedoplatok
9 SPP a.s. Bratislava 7450113655 23.01.2013 06.02.2013 01.02.2013 7,51 plyn - nedoplatok
10 RVC Michalovce 2013 09.01.2013 15.02.2013 03.02.2013 10 členský popl. semináre
11 VSE a.s. Košice 2230000965 25.01.2013 08.02.2013 07.02.2013 374 elektrina
12 SPP a.s. Bratislava 7317624916 01.02.2013 15.02.2013 07.02.2013 119 plyn
13 SOZA - autorské práva BA 2131103157 01.02.2013 16.02.2013 07.02.2013 14,28 za použitie hudby v MR
14 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 49013 31.01.2013 14.02.2013 07.02.2013 158,48 odvoz KO
15 Slovak Telekom a.s. BA 6746951015 03.02.2013 17.02.2013 07.02.2013 30,82 telefón
16 SPP a.s. Bratislava 7312663576 01.03.2013 15.03.2013 05.03.2013 119 plyn
17 Orange a.s. Bratislava 5196064712 21.02.2013 07.03.2013 05.03.2013 20,24 mobil
18 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 172213 28.02.2013 14.03.2013 05.03.2013 158,98 odvoz KO
19 Tellus-P. Lukáč Pozdišovce 05032012-12 05.03.2013 19.03.2013 14.03.2013 47,76 aktualizácia programu
20 Slovak Telekom a.s. BA 7747934157 03.03.2013 17.03.2013 14.03.2013 30,82 telefón
21 Orange a.s. Bratislava 5199637460 22.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 27,13 mobil
22 Topset s.r.o. Stupava 130292 14.03.2013 24.03.2013 03.04.2013 376,1 aktualizácia programov
23 SPP a.s. Bratislava 7312687056 01.04.2013 15.04.2013 12.04.2013 119 plyn
24 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 279613 31.03.2013 16.04.2013 12.04.2013 159,38 odvoz KO
25 Slovak Telekom a.s. BA 8748914041 03.04.2013 17.04.2013 12.04.2013 18,08 telefón
26 Orange a.s. Bratislava 5203353695 16.04.2013 06.05.2013 06.05.2013 32,14 mobil
27 Slovgram BA 1305876 18.04.2013 09.05.2013 06.05.2013 33,5 za ver. prenos v MR
28 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 371413 31.03.2013 10.05.2013 06.05.2013 14,40 hlásenie o vzniku KO
29 VSE a.s. Košice 7461196302 23.04.2013 09.05.2013 06.05.2013 374,80 elektrina
30 SPP a.s. Bratislava 7267773223 01.05.2013 15.05.2013 06.05.2013 119 plyn
32 Slovak Telekom a.s. BA 8749901118 03.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 21,85 telefón
33 Orange a.s. Bratislava 5207022995 22.05.2013 05.06.2013 04.06.2013 20,98 mobil
34 Jozef Sabo,voda,plyn,kúr. 06/2013 06 2013 20.05.2013 03.06.2013 27.05.2013 2624,19 kúrenar. a vodár. práce
35 SPP a.s. Bratislava 7282777402 01.06.2013 17.06.2013 14.06.2013 119 plyn
36 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 557113 31.05.2013 14.06.2013 14.06.2013 235,64 odvoz KO
37 Slovak Telekom a.s. BA 5750864168 03.06.2013 17.06.2013 14.06.2013 22,64 telefón
38 Orange a.s. Bratislava 521063481 22.06.2013 06.07.2013 03.07.2013 26,23 mobil
39 SPP a.s. Bratislava 7312755575 02.07.2013 15.07.2013 03.07.2013 119 plyn
40 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 670313 30.06.2013 14.07.2013 03.07.2013 159,48 odvoz KO
41 Slovak Telekom a.s. BA 47518077572 03.07.2013 17.07.2013 15.07.2013 23,84 telefón
42 J.Ivaniš RH staveb. práce 1 2013   01.07.2013 19.07.2013 15.07.2013 3721,64 staveb. a murárske práce
43 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 749013 30.06.2013 26.07.2013 15.07.2013 14,40 hlásenie o vzniku KO
44 Orange a.s. Bratislava 5214294054 22.07.2013 05.08.2013 05.08.2013 21,94 mobil
45 Pomocný anjel 20 3281 22.07.2013 31.07.2013 30.07.2013 6 dobropis
46 SPP a.s. Bratislava 7277832466 01.08.2013 15.08.2013 05.08.2013 119 plyn
47 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 833013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013 188,44 odvoz KO
48 VSE a.s. Košice 7478073150 24.07.2013 08.08.2013 12.08.2013 374,00 elektrina
49 Slovak Telekom a.s. BA 8752791171 03.08.2013 17.08.2013 12.08.2013 23,84 telefón
50 J.Ivaniš RH staveb.práce 1 2013 2 2013 30.07.2013 16.08.2013 12.08.2013 2244 zateplenie, vakovanie
51 Orange a.s. Bratislava 5217974339 22.08.2013 05.09.2013 02.09.2013 20,98 mobil
52 RVC Michalovce 201311 23.08.2013 05.09.2013 02.09.2013 5,80 CD manuál
53 SPP a.s. Bratislava 7312799928 01.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 119 plyn
54 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 949913 31.08.2013 16.09.2013 13.09.2013 189,14 odvoz KO
55 Slovak Telekom a.s. BA 753748482 31.08.2013 17.09.2013 13.09.2013 23,84 telefón
56 Orange a.s. Bratislava 5221565602 22.09.2013 06.10.2013 01.10.2013 17,95 mobil
57 M.Ďurišinová Creative Center 13001   30.09.2013 10.10.2013 07.10.2013 150 webstránka
58 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 106613 30.09.2013 15.10.2013 15.10.2013 189,14 KO
59 SPP a.s. Bratislava 7307828544 01.10.2013 15.10.2013 15.10.2013 119 plyn
60 Slovak Telekom a.s. BA 8754706134 05.10.2013 19.10.2013 15.10.2013 23,84 Pevná linka, telefón
61 Wustenrot 6001366384 11.10.2013 11.11.2013 15.10.2013 89 PZP
62 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1166613 30.09.2013 30.10.2013   14,40 Spracovanie hlásenia KO
63 Geodet M. Jacko SO 15/2013 23.08.2013 18.10.2013 18.10.2013 303 Geodetické práce
64 Jozef Sabo,voda,plyn,kúr. 06/2013 13/2013 21.10.2013 04.11.2013 23.10.2013 862,28 Materiál a montáž kúrenia
65 D&M Building Corporation MI 32/2013 17.09.2013 04.11.2013 04.11.2013 180 Výkopové práce
66 Orange a.s. Bratislava 5225258120 22.10.2013 05.11.2013 04.11.2013 27,95 mobil
67 VSE a.s. Košice 223000965 23.10.2013 08.11.2013 04.11.2013 374,00 elektrina
68 SPP a.s. Bratislava 7312864878 01.11.2013 15.11.2013 14.11.2013 119 plyn
69 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1362113 31.11.2013 14.11.2013 14.11.2013 188,54 KO
70 Slovak Telekom a.s. BA 3755687531 03.11.2013 17.11.2013 14.11.2013 26,86 Pevná linka, telefón
71 Orange a.s. Bratislava 5228969058 22.11.2013 06.12.2013 05.12.2013 20,98 mobil
72 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1362113 30.11.2013 13.12.2013 10.12.2013 282,95 KO
73 SPP a.s. Bratislava 7312864878 01.12.2013 16.12.2013 10.12.2013 119 plyn
74 Slovak Telekom a.s. BA 7756663646 03.12.2013 17.12.2013 10.12.2013 28,83 Pevná linka, telefón
75 Jacko Gustav 201342 15.12.2013 29.12.2013 03.01.2014 215,07 Žalúzie
76 Poradca podnikateľa Žilina 99752368 06.12.2013 30.12.2013 03.01.2014 39 Verejná správa
77 Orange a.s. Bratislava 5232614244 24.12.2013 07.01.2014 03.01.2014 21,14 mobil
78 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1529213 31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014 189,63 KO
79 Slovak Telekom a.s. BA 757611839 31.12.2013 17.01.2014 15.01.2014 25,33 Pevná linka, telefón
80 Dipos Ing. Šugár 2013001 11.12.2013 25.12.2013 23.12.2013 1108,80 rezivo
81 Topset s.r.o. Stupava 1311381 31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014 376,10 aktualizácia programov
Viac z tejto kategórie: Faktúry 2014 »
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde