ZVEREJNENIE ZOZNAMU PSOVz evidencie miestnych daní a poplatkov Meno majiteľa Fekišovce - číslo domu Počet…
Strana 4 z 4