Oznámenie o opakovanomprerokovaní návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce (PDF) VEĽKÉ REVIŠTIA:…
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (PDF)
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (PDF) Voľby do Národnej rady Slovenskej…
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrórky obce 03-08 2020 (pdf)  
Rozhodnutie - Obecný úrad Fekišovce (PDF)
Kolaudačné rozhodnutie - Dom nádeje Fekišovce (PDF)
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 (PDF) Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019…
Pozvánka na mimoriadne neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (pdf)
Rozhodnutie predsedu NRSR (PDF) Informácie pre volič (PDF) E-mailová adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní…
Strana 1 z 4