Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

Starostka obce Fekišovce v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 5 vypisuje
výberové konanie na obsadenie miesta "Hlavný kontrolór Obce Fekišovce na pracovný pomer s 0,072 % úväzkom".

Výberové konanie (pdf)