Správne konanie vo veci o udelenie súhlasu k výrubu stromov

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich