Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 (PDF) Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019…
Pozvánka na mimoriadne neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (pdf)
Rozhodnutie predsedu NRSR (PDF) Informácie pre volič (PDF) E-mailová adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní…
Oznámenie o uprázdnení mandátu poslanca (pdf)
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca - Orosz (pdf)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (pdf)
Oznámenie o uprázdnení mandátu poslanca (pdf)
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca (pdf)
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča (pdf) Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb…
Výsledky komunálnych volieb 2018 (pdf) Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí (pdf) Voľby do orgánov samosprávy…