História a súčasnosť

Počet obyvateľov k 31.12.2012: 293,
súčasný stav obyvateľov: 305,
rozloha 476 ha,
nadmorská výška: 121 m

 

Starostka obce: Miloslava Fedorová

Zástupca starostky: Ing. Jozef Ostrožnický

Poslanci:
Mgr. Matej Andričik
Ing. Marián Fedor
Bc. Dominika Jencová
Mgr. Simona Mattová Schönová
Ing. Jozef Ostrožnický