Vytlačiť túto stránku

Voľby do OSO 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 (pdf)


Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí (pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča (pdf)

Počet obyvateľov, obvodov, okrskov a poslancov OZ (pdf)

E-mailová adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (pdf)

Menovací dekrét - zapisovateľ miestnej / okrskovej volebnej komisie (pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva (pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (pdf)

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde