Odporuč tento odkaz známemu pomocou e-mailu.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde